Cenník

Osobný automobil skupiny B
5-6 mesiace klasický kurz 1.100 EUR

Doškolovací kurz +pristavenie vozidla

350,-EUR+50,-EUR

Kondičné jazdy 60 min.SJ/už vodič 40 EUR
Zdravotná príprava 30 EUR
Kolky 33 EUR

Možnosť platby kurzu sk B aj na 2 splátky, bez navýšenia ceny!

prvá platba pri zahájení druhá o mesiac

Dokumenty na stiahnutie